Tuesday, July 27, 2010

Sa Aking Mga Kabata (Tula)
Jose Rizal

“Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda.”

Kapagka ang baya’y sadyang umiibig

sa kanyang salitang kaloob ng langit.

sanlang kalayaa’y nasa ring masapit

katulad ng ibong nasa himpapawid.

Pagkat ang salita’y isang kahatulan

sa bayan, sa nayo’t mga kaharian,

at ang isang tao’y katulad, kabagay

ng alin mang likha noong kalayaan.

Ang hindi magmahal sa kanyang salita

mahigit sa hayop at malansang isda;

kaya ang marapat, pagyamaning kusa

na tulad ng isang tunay na nagpala.

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin

Sa Ingles, Kastila at salitang anghel,

Sapagkat ang Poong maalam tumingin

Ang siyang naggawad, nagbigay sa atin.

Ang salita nati’y huwad din sa iba

Na may alpabeto at sariling letra

Na kaya nawalay dinatnan ng sigwa

Ang lunday sa lawa noong dakong una.

Ang Tindera
ni Alma Dayag

Masipag na tindera si Aling Flor. Madaling-araw pa’y nasa Divisoria na siya upang mamakyaw ng mga paninda.Kasa-kasama niya ang labinlimang taong gulang na anak na si Vangie. Dadalawa na sila sa buhay sapagkat yumao na ang kanyang asawa nang limang taon pa lang si vangie. Hindi halos makandadala ang mag-ina sa pagbuhat ng mga pinakyaw na gulay at prutas na ibebenta naman nila sa talipapang malapit sa kanila.

Bago pa mag-alas siyete ng umaga ay nakabalik na ang mag-ina. Maghahanda na si Vangie sa pagpasok sa kalapit na paaralan kung saan siya ay nasa ikatlong taon sa hayskul samantalang si Aling Flor naman ay diretso na sa talipapa kung saan iaayos na ang kanyang mga paninda. Kahit paano’y kumikita naman nang sapat sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang mag-ina. Bagama’t kung may ibang pagkakagastusan tulad ng matrikula ni Vangie ay talagang kinakapos at nangangailangan pa ng ibayong pagtitipid upang maipon ang pambayad sa paaralan.

“Gulay. . . prutas. . . Suki, bili na kayo. . .” sigaw ni Aling Flor habang panay ang puna sa pawisang noon na noon ay tinatamaan na ng papatinding sikat ng araw. “Mukhang matumal ang benta, Mare,”baling nito sa katabing tinderang si Aling Feliza. “Magbabayad pa naman kami ng matrikula ni Vangie sa susunod na lingo,” himutok pa nito.

Ngingiti-ngiti lang si Aling Feliza. Alam niyang hirap na hirap si Aling Flor sa pagtataguyod sa pag-aaral ng anak nitong si Vangie. Matagal na silang magkaibigan at magkumare kaya’t nagmamalasakit din naman siya sa kaibigan lalo pa at inaanak niya si Vangie.”Mare, ikaw lang, eh! Di ba tinuruan na kita ng paraan kung paano kumita nang mas malaki?” may himig paninisi si Aling Feliza.

Hindi kumibo si Aling Flor. Totoo ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Bagama’t pareho silang tindera ng prutas at gulay sa talipapa ay mas nakagiginhawa sa buhay si Aling Feliza. Hindi ito kinakapos kahit pa dalawa ang pinag-aaral na anak. Ang panganay ngang si danilo na magtatapos na ng dalawang taong kurso sa computer ay nagbabalak mag-abroad. Sa kasalukuyan ay ito ang pinaghahandaan ni Aling Feliza. Napakalaki ng hinihinging placement fee para sa pag-aabroad ng anak subalit desidido siyang igapang ang halagang ito para lang makaalis ang anak.

“Madali lang naman, Mare,” susog ni Aling Feliza. “Nakita mo bang hindi pa naman ako nabubulilyaso sa tagal ko ng ginagawa ito. Itong timbangan ko ay naka-adjust para ang dapat na isang kilo ay lumalabas na kulang na kulang sa isang kilo. Konting utak lang ang kailangan, Mare,”

Nakangisi pa ito habang sinasabayan ang pagsasalita ng hitit sa sigarilyong nakasumpal sa bibig.

Hindi maatim gawin ni Aling Flor ang ginagawa ng kumara. Hindi lang pandaraya sa timbangan ang raket ng kaibigan. Mabilis din ang kamay nito sa paghahalo ng ilang bulok na prutas o gulay kapag nalingat ang mamimili. Minsan naman ay sa pagsusukli ito nandaraya. Tinitiklop ang ilang perang papel at bibilangin sa harap ng bumibili na animo’y tama sa bilang. Huli na kapag nadiskubre ng mamimili na kulang ng sampung piso o dalawampung piso ang kanyang sukli.

“Magkano po ang isang kilong lansones?” ang pagmumuni-muni ni Aling Flor ay binasag ng tanong ng isang mamimili. “Kwarenta po, ma’am. Matamis po iyan, sige, libre tikim,” sabay abot sa isang pirasong lansones sa mamimili. Iyon naman ang lamang ni Aling Flor kay Aling Feliza.Makarinyo ito sa mga mamimili at mabait pa sa mga humihingi ng paisa-isang dagdag. Marami siyang suki at kung hindi lang talagang mahal ang mga bilihin kaya’t dir in siya makapagpatong nang masyadong malaki ay hindi rin sana sila gaanong magigipit.

Tanghali na at medyo marami-rami na rin ang benta ng magkaibigan nang dumating si Vangie dala ang tanghalian ng ina. Dumating din ang bunsong anak ni Aling Feliza na si Karen. Kumain ang magkumare sa isang sulok ng kanilang papag na lalagyan ng paninda habang ang dalawang dalagita muna ang nagbantay sa paninda ng kani-kanilang mga ina. Pagbukas ni Aling Flor sa baunan ay umalingasaw ang hindi maitagong amoy ng pritong tuyo. May kasama itong hiniwang kamatis na may bagoong alamang. Si Aling Feliza naman ay may sinigang nab angus. May dalawang piraso pa ng hinog na mangga at isang malamig na bote ng soft drink bilang panulak. Inalok ni Aling Feliza ang kaibigan at Masaya silang nagsalo sa pananghalian.

“Nay, bukas na po ng bayaran naming ng tuition,” paalala ni Vangie nang pauwi sila minsan galing sa pag-angkat ng prutas at gulay sa Divisoria.”Hindi ko nakakalimutan, Anak. Sa katunaya’y napag-ipunan ko na ito.” Nakangiting sagot ni Aling Flor. “Medyo nagtipid-tipid lang tayo nang konti subalit nakaraos naman at napag-ipunan ang buwanang tuition mo.”

1

Napatingin si Vangie sa ina,\. “Sobra-sobra na po ang hirap n’yo makapag-aral lamang ako. Huminto na lang po muna kaya ako sa pag-aaral para sa mas makatulong sa inyo,” sabi nito.

“Anak, nangangarap ako ng magandang bukas para sa iyo. Gusto kong makatapos ka ng pag-aaral at maiba ang buhay mo upang hindi mo na danasin ang hirap na nararanasan natin ngayon,” seryosong pahayag ni Aling Flor. Hindi na kumibo si Vangie. Bata pa siya’y lagi na niyang naririnig sa ina ang pangaral na iyon.

Patuloy ang yapak na pamumuhay ng mag-ina. Sa kabila ng paghihikahos ay hindi pa rin natutukso si Aling Flor na gawin ang mga pandarayang iminumungkahi ni Aling Feliza. Hanggang sa dumating ang sandaling magtatapos ang anak sa hayskul at mangailangan siya ng malaki-laking halaga para sa mga gastusin sa pagtatapos nito gayundin sa inaasahang mas malaking matrikula sa pagpasok sa kolehiyo.

“Mukhang litung-lito ka, Mare, may problema ba?”tanong ni Aling Feliza sa kaibigang halatang tuliro. Binanggit ni Aling Flor ang kanyang problema.”Sabi ko naman sa iyo, madali iyan.Mamayang gabi, pupunta ako sa inyo upang ayusin natin ang iyong timbangan. Tuturuan din kita ng paraan kung paano magagawang maliksi ang kamay sa panunukli,” sabay kindat at tumalikod na ito upang harapin ang pagbebenta.

Kinagabihan nga ay dumating sa munting tahanan ngg mag-ina si Aling Feliza. May dala itong ilang gamit na ipinampihit sa timbangan upang magmukhang eksakto bagama’t kulang naman ang timbang ng anumang panindang ilagay rito.”Kinakabahan ako, Mare. Tama ba ang ginagawa natin? Di ba’t panloloko ito?”halata ang kaba kay Aling Flor.

“Ku. . . ikaw ba’y napakanerbiyosang tao. Ilang taon ko nang ginagawa ito. Sa totoo’y napag-ipunan ko na nga ang placement fee ni Danilo. Halos isandaang libong piso, Mare. Mantak mong. . . saan ko naman kukunin ang ganoon kalaking halaga kung ‘di ko ‘to ginawa.” Napapalatak pa ito sa pagkukuwento.

Itinuro rink ay Aling Flor ang tamanng paraan ng pandaraya sa panunukli. Nang gabing iyon ay halos hindi makatulog ang huli.Kung hindi lang mahigpit ang pangangailangan niya’y hindi niya ito gagawin. Mag-uumaga na nang makatulog si Aling Flor, pagkatapos niyang magdasal at humingi ng tawad sa Diyos sa pandarayang kanyang isasagawa mula bukas.

Kinabukasa’y matamlay si Aling Flor sa pagsasalansan ng kanyang mga paninda. Nakahanda na ang kanyang may dayang timbangan.Nanlalamig man ang mga kamay ay handa na rin siyang mandaya sa panunukli. Subalit, kataka-takang patanghali na’y ni wala pa siyang buwena mano. Parang hindi interesadong bumili ng prutas at gulay ang mga suki niya ngayon. Nahahalata kaya nila ang binabalak niyang pandaraya?

Mayamaya’y dumating si Danilo, ang panganay na anak nbuwangi Aling Feliza. Namumutla ito at mukhang tulirong-tuliro. May ibinulong ito sa ina at narinig na lamang sa buong talipapa ang malakas na hiyaw ni Aling Feliza kasabay nang bigla nitong pagtimbuwang. Nagkagulo ang iba pang mga tindera sa pagtulong sa kasamang nahimatay. May nagpaypay, may kumuha ng tubig.Hindi nagtagal at nahimasmasan din si Aling Feliza. Panay ang hagod ni Danilo sa noon ng ina. Kitang-kita ang pag-aalala nito sa kalagayan ng niya.

Walang tigil sa kaiiyak si Aling Feliza kaya’t nagdesisyon si Flor na magsara na muna ng tindahan total ay wala naman gaanong namimili upang maiuwi muna ang kaibigan sa bahay nito. Nang nasa bahay na sila’y wala pa ring puknat sa pag-iyak ang kaibigan. Sa kapipilit ni Flor ay nagsalita rin ito. “Hay, Mare. . . Ang placement fee na pinag-punan ko nang kay tagal, wala na. . .

hu-hu-hu!” hindi halos mawawaan ni Flor ang sinasabi nito dahil sa bunghalit ng pag-iyak.

“Ano? Ano ang mawawala?At bakit nawala?” sunud-sunod na tanong nito sa kaibigan.

“Ang walanghiyang recruiter, manloloko pala! Illegal recruiter ang nalapitan ni Danilo. Tinangay ang perang pinaghirapan kong ipunin. Wala na ang isandaang libo ko… Wala na !!!” at muling hinimatay si Aling Feliza sa matinding sama ng loob.

Nang gabing iyon, habang nakaluhod si Flor sa harap ng altar ay hindi niya mapigil ang pagtulo ng kanyang luha. Mabait pa rin sa kanila ang Diyos. Hindi siya hinayaang makapandaya at magkasala. At ang pinakamagandang handog na natanggap nilang mag-ina ay ang sulat na isinalubong sa kanya ni Vangie nang umuwi siya sa bahay. Walang pagsidlan sa galak ang anak habang binabasa ang nilalaman ng liham. “Malugod naming ipinababatid sa iyo ng aprubado ng Board of Trustees ang pag-aaplay mo bilang isang iskolar sa aming paaralan. Ginagawaran ka ng full scholarship para sa apat na taon mong pag-aaral. An gaming pagbati. . . “Tunay nga, kung ano ang itinanim, siya ring aanihin.

Ang Sukatan ng Ligaya
ni Liwayway Arceo
Maikling Kwento

NAGMAMADALI si Aling Isyang sa pagbibihis. Nangangamba siyang pumasok si Medy sa silid at Makita siyang nagbibihis. Natitiyak niyang hindi siya papayagan nito na makaalis. May tatlong araw

nang nagtatangka siyang makauwi sa nayon ngunit lagi siyang pinangungunahan ng anak.

“Ang Inang. . . nagbibihis na naman! Parang inip na inip dito sa ‘min . . .” matatandaan pa niyang parunggit nito. At kung may bahid man ng katotohanan itong sinabing iyon ni Medy ay hindi na siya nagpahalata. Nadama niya agad ang hinanakit sa tinig nito nang pansinin ang kanyang paghahanda sa pag-alis. Ngunit talagang hindi siya mawili sa tahanan nina Medy.

Noong una ay idinadahilan niya ang init. Nang sumunod na bakasyong lumuwas siya ay may isa nang silid sa bahay ni Medy na may sadyang pampalamig na ayon ditto ay nakakabit sa koryente. Wala naman siyang makikitang umiikot na tulad sa karaniwang nakikita niya sa kanilang nayon. Iyon ay isang parihabang kahon lamang sa dingding. Ngunit hindi rin siya nasiyahan. Nasipon pa nga siya. Gayunman ay iyon ang nagawa niyang dahilan upang makauwi sa nayon.

Hindi niya maidahilan ang alikabok. Ang malaking bahay ng kanyang anak ay malayo sa magulong lunsod. Nakatirik iyon sa gulod ay nakabukod. Sa pinakamalapit na kapitbahay. Malawak ang bakurang alaga ng isang hardinero. May languyan sa isang panig at may pinanggagalingan pa ng tubig na sumasaboy sa gitna ng hardin. Ngunit sa tuwing maglalakad siya sa paligid ng bakuran, waring may hinahanap siyang kung anong bagay na mawawaglit.

Naikuwento niya iyon kay Mang Laryo nang magbalik siya sa nayon. “Alam mo, Oy.” simula niya sa pagbabalita sa asawa, “Kahit na nga ano pa ang sabihin, iba ang singaw ng lupa rito sa ‘tin. Saka. . . kung bakit doon kina Medy, gayong binili raw nang napakamahal ang mga halalaman. . . parang hindi ako nagagandahan. Ayaw man lang ipahipo ang mga dahon ng mga masetas, e!”

Napangiti si Mang Laryo. “Ikaw naman, oo! Nagpapahalata ka naman ‘ata sa anak mo. Parang napapaso ka sa kanilang bahay. Nasabi na nga sa ‘kin ‘yan minsan… patuloy ng matanda.

“H-ha?”

Aba, oo! Sinabi ‘yan mismo ni Medy.”Ika sa kin. . . mas mahal mo raw si Idad kaysa kanya. . . hindi raw pareho ang tingin mo sa kanila. . . “

Sa dakong iyon ng kanyang gunita ay napatigil sa pagbibihis si Aling Isyang. Waring may gumising sa kanya. Parang noon lamang sinasabi ni Mang Laryo ang panunumbat ni Medy.

“Hindi maaaring magkagano’n!” bulong ni Aling Isyang sa sarili. “Si Medy nga ang malaki ang naitulong sa ‘min, palibhasa’y sinuwerte sa pag-aasawa.” Nakakaluwag sa buhay ang naging asawa.”

“Ngunit ang hindi mawari ni Aling Isyang ay kung bakit higit na nagiging matamis ang iniaabot sa kanya ni Idad gayong maliliit na halaga lamang. Marahil ay dahil alam niyang magsasaka ang kanyang manugang kay Idad. Dukha ring tulad nila ni Mang Laryo. At kakaibang kislap sa mga mata ni Ida dang nasisinag niya sa pagkakaloob niyon.

Ilang katok sa pinto ang pumukaw sa pagdidili-dili ni Aling Isyang.

“Inang, “ narinig niyang tawag ni Medy.

“Halika, Anak. . . “tugon niya at mabilis na inabot ang alampay sa likod ng silya at ibinalabal iyon.”Bahala na . . .”bulong niya.

Hindi tumitingin si Aling Isyang sa dako ng pinto nang itulak ni Med yang dahon niyon.

“Ay, salamat. . . at nakabihis na kayo, Inang!” Masayang bati ni Medy at lumapit sa kanya. Nakasungaw sa mga labi nito ang isang masayang ngiti.

Nagtaka si Aling Isyang. Inaasahan niyang magpaparunggit na naman ni Medy at nakikita siyang nakabihis ng panlakad at may balak na umuwi.

“Talagang pagbibihisin ko kayo, Inang, e. . . aalis tayo! Habol ni Medy.

“S-sa’n . . . sa’ n tayo pupunta?” Kunwa’y sabik na sabik niyang tanong.

“Talagang sasabihin ko pa naman sa ‘yo na. . . uuwi na ‘ko. . . ngayon. . .”

Napalabi si Medy, “Ku, heto na naman si Inang! Sumama nga muna kayo sa ‘ming pamamasyal bago kayo umuwi. Magtatampo niyan si Eddie. . . Pag hindi kayo sumama.”

1

Napabuntunghininga nang malalim si Aling Isyang. Hindi siya makatutol kapag ang sinasangkalan ni Medy ay ang asawa nito. Nahihiya siyang biguin ang manugang. . . Iniiwasan niyang may masabi ito.

“Baka kung saan ‘yon, ha?” hindi pa rin napigilang tanong niya sa anak.

Napatawa si Medy. “Ang Inang. . . sa’n ba naman namin kayo dadalhin? Magpapasyal llang tayo at susubbukin daw ng manugang n’yo ang bagong kotse . . . at kakain tayo sa labas. Do’n sa restawran sa tabing-dagat. Huwag n’yo na munang hahanapin ‘yong ilog do’n sa ‘tin!” biro pa ni Medy.

“E sige . . .” patianod ni Aling Isyang. “Basta mamamayang hapon e payagan na n’yo kong makauwi at kawawa namab ang Tatang n’yo. . ’’

“Kasi naman, hindi pa sumama, e . . .’’ paninisi ni Medy.

“Alam mo namang may pinagkakaabalahan sa bukid, e. Kung hindi ba dahil sa kumpleanyo mo, luluwas pa ba ‘ko? Alam mo namang bagong-galing sa sakit si Idad. . . ’’ dugtong pa niya.

“Siya. . . siya. . . oho!’’ Matamlay na tugon ni Medy. “Mukhang talagang hindi na kayo mapipigil, e. . .”

Nang lumabas si Aling Isyang sa silid ay nabungaran niya sa salas ang dalawang apong babae na sinusundan-sundan ng mga yaya.

Ang panganay ni Medy ay anim na taon, ngunit hindi pa mapag-isa. Laging kasunod ang tagapag-alaga. Ni hindi ito makapagbihis nang mag-isa, di tulad ng kanyang apo kay Idad, na bata sa murang gulang na iyon. Ang sumunod na may tatlong taon ay napakalikot naman. Natitigil lang kung karga ng yaya.

Naupo si Aling Isyang sa sopa upang hintayin sina Medy. Hinintay niyang lapitan siya ng mga apo, ngunit waring hindi siya napapansin. Bigla niyang nagunita ang apat na apo kay Idad. Marinig lamang ng mga iyon ang kanyang mga yabag ay nag-uunahan na sa paglapt sa kanya at unahan din sa pagkapit sa kanyang saya. At kung tulad ngayon na nakaupo siya, tiyak na mag-uunahan ang dalawa sa kanyang kandungan at magtutulakan naman ang dalaw pang ibig makababa sa kanyang baliikat.

Nang lumabas si Medy buhat sa silid ay may bitbit itong sapatilyang puno ng palamuting abaloryo.

“Ito na’ng isuot n’yo, Inang. . . ’’ sabay lapag sa sahig, sa kanyang paanan.

“Naku ,’’ tutol niya, “e bakit pa? Tama na ‘tong aking kotso. . . luma nga, hindi naman sira!’’ Hindi niya masabi kay Medy na nang una siyang magsuot niyon ay nanakit ang kanyang mga paa.

“ Ku, kaya kayo ibinili ni Eddie ng bago e hindi na raw nakikitang isinusuot n’yo ‘yong unang binili namin. . . ’’sabi ni Medy.

“Kow. . . e hindi ko lang naibalita sa ‘yo, ibinigay ko sa kapatid mo. Mas bagay sa mga paa ni Idad, e . . . ’’ patuloy ni Alin Isyang.

“Kaya nga! Hubarin n’yo na ‘yang kotso. Kahiya-hiya pag may nakakia sa ‘tin sa pamamasyal.Pusturang-pustura kami. . . tapos. . .’’ at nauntol ang sinasabi ni Medy.

“Mamaya, maisip ng iba na sapatilya lang ay hindi naming kayo maibili. . .”

“Bakit ‘yon ang iisipin n’yo, e ako naman ang may gusto nito? Ngunit pinagbigyan na rin niya si Medy.

Nanibago si Aling Isyang nang tumayo siya. May kataasan ang taking ng sapatilya.At matigas ang entrada. Hindi pa siya humahakbang ay waring nananakit na ang kanyang talampakan.

Isa pa iyon sa mga dahilan kung bakit hindi siya magtagal sa bahay ni Medy. Ang gusto ni Medy ay lagi siyang susunod sa mga sinasabi nito upang walang masabi ang iba. Sa kanyang pakiramdam naman ay iniipit ang kanyang mga kilos at hindi siya Malaya. Gayunman ay ayaw na niyang maging alangan ang kanyang anak sa pamantayan ng kanyang manugang, kaya’t sinisikap niyang makibagay.

Napansin ni Aling Isyang na tuwang-tuwa si Eddie na makita nitong suot niya ang sapatilya.”Ayan. . . sabi ko na’t bagay na bagay sa inyo ang kulay na granate, e! Bumata kayo ng sampung taon!’ at inakbayan siya nito. “Tena kayo. . .’’

Dahan-dahan at buong-ingat ang ginawang pagbaba ni Aling Isyang sa hagdan.

“Masakit ba sa paa, Inang?’’ usisa ni Medy nang mapunang mabagal ang kanyang mga hakbang.

“Hindi naman. . . ’’ pagkakaila niya. “Syempre. . . medyo lang ako naninibago at mababa ang kotso. . .”

2

Wala sa pamamasyal ang isip ni Aling Isyang. Nasa bukid, sa piling ni Mang Laryo, ni Idad, at ng kanyang mga apo. Lalong naging masidhi ang kanyang pananabik sa mga apong naiwan nang makasakay siya sa kotse.

Katabi niya ang dalawang tagapag-alaga ng kanyang mga apo sa upuan sa likuran. Kalong ng mga iyon ang mga bata. Ni hindi niya mahipo kahit sa kamay ang kanyang mga apo. Waring hindi siya nakikilala.

“Sinuswerte kami sa huling transaksiyon, Inang. . .” pagbabalita ni Eddie sa kanya samantalang namamasyal sila sa tabing-dagat.”Kaya pinalitan ko na ang lumang kotse nang walang maireklamo ang anak n’yo. . .” pabiro pang dugtong.

“Maganda, a!’’ tanging naisagot ni Aling Isyang.

“Dapat naman, Inang!” katlo ni Medy.”Papasok na si Millet sa darating na pasukan. . . sa laga e magpapahuli ‘yan sa ibang bata sa kolehiyo?” at binanggit nito kung saang kolehiyo ng mga madre ipapasok ang apo.

Para disi-otso mil lang!”

Napakislot si Aling Isyang sa pagkakaupo. Labingwalong libong piso! Kaya pala naman saanman niya hagurin ng tingin ang sasakyan ay wala siyang maipintas. Wala pa siyang nakikitang tulad niyon. Kahit ang alkalde ng kanilang bayan o ang gobernador ng kanilang lalawigan ay hindi gayon kagara ang sinasakyang kotse.

Hindi sinasadya ay napailing si Aling Isyang. Naisip niya kung paanong ang kanyang dalawang anak na kapwa babae, kapwa maganda at pareho ang inabot sa paaralan, ay nagkaroon ng magkaibayong kapalaran sa kabuhayan nang magsipag-asawa.

Naisaloob niyang marahil ay dahil magkaiba ang ugali ng dalawa. Palabati si Medy sa kapwa. Madaling makipagkaibigan. Si Idad naman ay tahimik. Mahiyain. Ngunit matay man pakiramdaman ay nasisiyahan sa buhay.

Natatandaan pa ni Aling Isyang ang matinding galit niya nang malamang nakakilala ni Medy ang isang batang-batang mangangalakal galing sa Maynila. Noon ay napadako sa kanilang nayon si Eddie upang bilhin ang tubuhan ng dati ay tinitingal sa kanilang bayan, si Don Alfonso. Hanggang nang hingin ni Eddie ang kamay ni Medy ay hindi napapawi ang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib.

“Hindi na kayo kumibo, Inang. . ..” basag ni Medy sa katahimikan nang mapansing walang kakibu-kibo ang ina.

“A. . . e nawiwili ako. . . sa panonood. . .” pagkakaila ni Aling Isyang.

“ Nakita mo na, Ed. . . ’’ at bumaling si Medy sa asawa, “kung hindi natin binili ito, ‘yon bang disi-otso mil e maaaring sakyan? Masisiyahan ba tayo nang ganito?”

Saglit na nakawala sa diwa ni Aling Isyang ang mga nagdaan nang marinig ang masayang tawanan nina Medy at Eddie. At nakadama na rin siya ng kasiyaha. Pinilit niyang masiyahan.

Pumili ng isang sariling hapag si Eddie sa restawrang pinasukan nila. Sa bungad pa lamang ay marami ng binabating kakilala ang mag-asawa. Susunud-sunod naman si Aling Isyang. Ingat na ingat siya sa paghakbang. Nananakit ang kanyang mga paa sa suot na sapatilya. Ngunit sinarili niya iyon.

May kapaitang sumasaisip ni Aling Isyang na kung naroon siya sa kanilang sariling nayon, hindi niya kakailanganin ang magkunwari. Hindi niya kakailanganing magsuot ng anumang hindi siya nagiginhawahan. Kilala niya ang lahat ng tao at nakikilala rin siya. Hindi niya kailangan ang kumilos nang labag sa kanyang kalooban, upang masiyahan lamang sina Medy. Nakadama siya nang bahagyang kapayapaan ng loob nang makaupo na sila sa harap ng hapag-kainan.

“Baka mahal dito?” hindi sinasadyang nasambit ni Aling Isyang.

“Si Inang naman!” may hinampo sa tinig ni Medy. “Baka may makarinig sa inyo ay kung ano ang isipin! Paparito ba tayo nang hindi kami gayak gumasta?

Nagsisi si Aling Isyang kung bakit niya sinabi iyon. At lalo siyang nakadama ng pagkapahiya nang masulyapang ngingiti-ngiti ang manugang.

Ayaw magsiupo ang kanyang dalawang apo. Nawiwili sa kalalakad sa paligid ng restawran. Susunud-sunod naman ang dalawang yaya. Ang nanghihinayang sa ibinabayad ni Medy sa dalawang katulong na kabilang sa marahil ay anim o walo pang utusan sa bahay. May labandera, May kusinera. May tagalinis ng bahay. May tagawalis ng bakuran. May tagadilig. Hindi niya maubos-isipin kung bakit si Idad ay nag-iisang gumagawa sa bahay ay apat ang inaalagaang anak.

“Ano ang gusto n’yo, Inang?” tanong ni Eddie nang mapunang hindi siya kumikibo.

“Kayo na ang bahala. . . lahat naman ay kinakain ko!” mahina niyang tugon. Sadyang hindi niya alam kung ano ang maaari niyang hingin sa restawrang iyon. Alam niyang wala roon ang paborito niyang pangat na malakapas at banak.

3

“Alam ko ang paborito ni Inang!” masiglang sabi ni Medy. At humingi ito ng inihaw na pampano, asadong alige ng alimango, halabos na sugpo, kilawing talangka at tinolang manok, mga sariwang prutas, sabaw ng buko.

“Ang mga bata,bakit hindi pa magsitungo rito?” biglang sabi ni Aling Isyang.

“Kabisado ‘yan ng mga nagsisilbi rito. Dadalhn na ang mga ‘yan kung saan gusto. Pihong nasa hardin,” paliwanag ni Medy.

Hindi makaramdam ng gutom si Aling Isyang. Nalula siya sa dami ng pagkaing nakahain. At umukilkil sa kanyang isipan kung magkano aabutin ang lahat ng iyon, na sa kanyang palagay ay hindi dapat gugulin. Pasulyap-sulyap siya sa ginagawang pagkain ng mag-asawa at pilit niyang ginagaya. Ingat na ingat siya sa pagkain.

Naisip niyang kung nasa sariling bahay siya, pasalampak siyang uupo sa sahig ng dulang. Nadudukit niya ang lahat ng alige ng alimango pati sa talukap. Nakukuha niya pati ang laman sa mga sipit at galamay.Pinaghahandaan niya iyon ng sawsawang suka na may pinitpit na luya at tinimplahan ng asin at asukal.

Sa sugpo ay wala siyang itinapon kundi balat. Kinukutkot pa ng kanyang mga kuko ang taba sa talukap ng ulo. Sinisipsip niya pati ang mga hinlalangot at buntot.

Ibang-iba ang ginagawang pagkain nina Medy. Maraming natatapon. Sa kanyang tingin ay higit pang marami ang naiiwan sa pinggan.Hinayang na hinayang siya ngunit sinasarili niya ang kanyang damdamin.

At nakaramdam ng lungkot si Aling Isyang nang magunita ang mga naiwan sa nayon. Naalala niya ang ginagawa niyang paghihimay ng alimango o alimasag para sa kanyang mga apo. Gayundin ang ginagawa niyang pagsisilbi kay Mang Laryo.

Nagtataka siya kung paanong sa loob ng walong taon lamang na inilagi ni Medy sa lunsod ay hidi na niya mabakas ang nakamihasnan nito sa nayon. Waring limot na nito ang pinag-ugatan. Waring kailanman ay hindi siya nagging bahagi ng kanilang nayon.

“O,” basag ni Medy sa kanyang pag-iisip,” hindi ‘ata kayo kumakain, Inang,”

“Kumakain,” mabilis niyang sagot.”Alam mo naman ako. . . mahinang kumain.”

IPINAHATID ni Medy si Aling Isyang nang umuwi. Bago siya umuwi ay hindi niya nalimutang hingiin muli kay Med yang kanyang kotso. Pinagtawanan siya nito at hinapit ang balikat at dibdib nito. Pagkatapos ay binilinan siya nito na sa hulihang upuan ng kotse siya maupo.

“ Hindi naman si Eddie ang magmamaneho, e. . . tsuper ‘yan sa opisina!” bulong sa kanya.

Tumango lamang siya. Nang maramdaman niyang umuusad na ang kotse ay hinubad niya ang sapatilya at inihalili ang kanyang kotso. Sumandal siya sa pagkakaupo at naramdaman niya ang ibayong pananabik na makauwi sa nayon.

Hindi man lamang niya naisip nab aka magulat ang kanyang mga kanayon kapag nakita ang sinasakyang bagung-bago at nangingintab na kotse, tulad ng sabi ni Medy bago siya sumakay. Ang tanging nakikita niya sa kanyang balintataw ay ang pat na anak ni Idad na naghihintay sa kanya, na nag-uunahan sa pagsalubong sa kanya.

Malayo pa man siya sa nayon ay waring nalalanghap na niya ang naiibang singaw ng lupa- kaiba sa magarang bakuran nina Medy. Waring malayang-malaya na naman siyang gumagalaw, hubad sa pagkukunwari at pakikibagay.

Napuno ng kaligayahan ang puso ni Aling Isyang nang matanaw na niya ang makipot at maalikabok na landas na bumubungad sa kanilang nayon. Waring abot-kamay na niya ang kanilang tarangkahan.

Ang Mundo at ang Unang Tao (Kaalamang- Bayan)

Sa Simula, wala pang daigdig at ni wala pang tao. Mayroon lamang kalangitan at karagatan. Magsinlawak at nagkakatawanan sila pagkat magkatapat . Walang tanging nilalang na nakapagitan sa kanila kundi isang ibon, ang mandaragit.

Walang sandaling di lumilipad ang mandaragit. Pagkat wala ngang tigil sa pagsalimbay sa himpapawid, nainip na rin ang ibon. Ang gayong pagkainip ay nagpakilalang isang tanda ng pagkapagod. Wala naming masilungan ang mandaragit. Pagtanaw niya sa itaas, naroon ang langit, subalit di naman niya maabot iyon at walang mapangunyapitan.

“Ano ang magagawa ko? Mayroon akong mga kuko ngunit walang mapaggamitan!” himutok ng mandaragit.

Tinanaw niya uli ang langit at dagat. Kapwa walang tinag ang dalawa. Sa gayon, nag-isip ng gagawin ang mandaragit. Paano niya matitinag ang dalawa?

Ang ginawa ng ibon ay sumisid at kumahig sa tubig; nadama niyang nagkaroon ng kabuluhan ang kanyang mga kuko.

Mabilis at walang patid ang kanyang pagkahig na ikinasabog nang papataas ng tubig.

Nanghilakbot ang langit. Kapag hindi tumigil ang mandaragit, natitiyak niyang aabot sa kanyang dibdib ang tubig-alat. Malamang na hindi rin maampat ang dagat pag nasimulan na itong galitin ng mandaragit kayat kinakailangan niyang gumawa rin ng paraan para iyon ay matigil.

Sa gayon, naisip ng langit na humabi ng bato sa kanyang mga ulap at ibinagsak iyon sa dagat upang tumigil na ito sa galit na ginising ng ibong mandaragit.

Saka inatasan ng langit ang ibon: “Diyan ka lalapag. Diyan ka magtatayo ng iyong pugad na siya mong magiging tahana. At huwag mo na kaming gambalain ng dagat.”

Dumapo nga ang ibon sa isang batong pulo. At di-naglaon, may natanaw naman siyang lumulutang sa dagat.

Naisip ng ibon na kasama iyon sa ibinagsak ng langit. Ngunit ang lumulutang na iyon ay naitaboy ng alon, sumagi sa kanya at siya’y nasaktan.

Nagalit ang ibon. Sa poot ay tinuka nang tinuka ang putol na kawayan na may dalawang biyas.

Nang mabiyak dahil sa katutuka niya ang kawayan, lumitaw ang lalaki sa unang biya at ang babae sa ikalawang biyas.

Sila ang mga unang magulang ng tao na namuhay sa daigdig.